Barlingbo Skola

Skolan

SkolanBarlingbo skola byggdes 1933 och har till och från varit nedläggningshotad ända sedan 1970-talet.
Sedan Hösten 2006 är skolan nerlagd och all verksamhet
flyttad till Endre skola.

Skolan såldes hösten 2007 till ett företag som kommer att driva sin verksamhet i dessa lokaler framöver.