Sockentidningen Navaskaft

Navaskaft är, sedan 1993, Sockenföreningens medlemstidning.

Den kommer ut med fyra nummer per år och berättar om vad som händer i socknen. Den skildrar också socknens historia i ord och bild.

Vill du lämna bidrag till tidningen kan du kontakta Gerd Hansson. Du kan även kontakta Göran Larsson om du är intresserad av äldre nummer av Navaskaft.
(Se sidan Kontakter)

Navaskaft Nr.1 - 2009

Nästa nummer av Navaskaft kommer ut i Maj 2012.
Manus bör vara redaktionen tillhanda senast 29 April 2012.