Melinska Gården

Melinska gården, byggdes ursprungligen som skola 1834, tack vare donation av Lars Mellin. Skolan var då en av de första på Gotlands landsbygd. Sedan 1959 fungerar den som socknens samlingslokal och ägs av församlingen. Övervåningen disponeras av Sockenföreningen där en del skänkta föremål, skrifter och bilder samlas och arkiveras.
Melinska Gården
Melinska gården kan bokas för sammankomster av olika
slag genom Inger Magnusson på telefon: 0498-310 88.