Barlingbo Kyrka

Kyrkan

 

Barlingbo Kyrka - Klicka För Förstoring

Barlingbo kyrka, den första kyrkan anges av Strelow vara invigd 1058. Grunden till denna kyrka har återfunnits under den nuvarande, som byggdes under 1200-talet.
Den består av altarrum, kor, långhus och ett ofullbordat torn. Byggnadsstilen varierar mellan romansk och gotisk.
Långhusets tak är ett nyrenoverat (1997) skiffertak från 1924.
Det unika taket är en donation av konsul
Jac. Svensson, en bygdens son.