Mopedväder
i Barlingbo

Nästa Aktivitet...


Lördagen
den
14/10-2017
kl. 15.00 vid
RIFF-Huset.


OBS
Nytt DatumBesöksmål:
Säsongsavslutning
med hemgjord
ärtsoppa.
Medtag egen Dryck.

OBS.
Anmälan till
Riff Roth
via E-Post
el.
070-844 51 79
senast 10/10-2017


Handla vid...

Löfqvist Cykel & Motor....


Rabatt erhålles
mot uppvisande
av Medlemskort.