Mopedväder
i Barlingbo

Nästa Aktivitet...


Onsdagen
den
20/6-2018
kl. 18.00 vid
Navaskaft .Besöksmål:
Sillbord vid
VOK-Stugan.

Anmälan till
Svenne Jonsson
el. 070-855 14 23
senast 17/6.Handla vid...

Löfqvist Cykel & Motor....


Rabatt erhålles
mot uppvisande
av Medlemskort.