Kontakter

Sockenföreningens styrelse

Namn Befattning Telefon E-post
Lars Kellström Ordförande 0498-21 76 02 massarve(at)telia.com
Ingrid Hammarström Sekreterare 0498-310 30 tantu(at)telia.com
Göran Larsson Kassör 0498-310 79 goran.31079(at)gmail.com
Marie Enström

V.Ordförande

0498-313 94 miaenstrom(at)live.se
Leif Pettersson Ledamot 0498-310 09 leif.peson44(at)gmail.com
Bill Albers Ledamot  0498-312 55 bill.albers(at)telia.com
Ulrika Kotz Ledamot  0498-311 43  
Inger Magnusson Suppleant 0498-310 88  
Gunnar Klasson Suppleant

0498-311 65

 
Gerd Hansson Redaktör Navaskaft 0498-24 89 86 navaskaft(at)gmail.com
Urban Gardell Webbmaster 0498-313 30 idaroen(at)telia.com

@ = (at) p.g.a. spam.