Barlingbo Sockenförening

Nästa styrelsemöte...
Den 7 Mars. 2012 Kl. 19:00
I Melinska gården (Årsmöte).


Barlingbo Sockenförenings styrelse 2010
Barlingbo Sockenförening
Främre raden f.v.
Gunnar Klasson, Göran Larsson, Lars Kellström, Lejf Pettersson.
Bakre raden f.v.
Inger Magnusson, Ingrid Hammarström, Ulrika Kotz, Marie Enström.
Saknas på bilden gör Bill Albers.

Barlingbo sockenförening bildades 1993. Föreningen ordnar olika kulturarrangemang i socknen.
Sedan starten utges en sockentidning, Navaskaft, med 4 nummer per år.

I medlemsavgiften, 150:-/år, ingår medlemstidningen Navaskaft.
Medlem blir du enklast genom att kontakta någon i sockenföreningens styrelse (S
e sidan Kontakter) Välkommen.