Barlingbo idrottsförening, BIF

Kontaktperson: Lars Kellström
Telefon: 0498-21 76 02, 070-562 08 91

Barlingbo idrottsförening bildades 1915. För närvarande har föreningen
ca. 40 medlemmar. Kärnverksamheten är fotbollen men även andra sporter
så som hockey-bockey och pärk utövas också.


Barlingbo idrottsförenings fotbollslag 1947.
Barlingbo IF´s fotbollslag 1947
Barlingbo IF's fotbollslag augusti 1947.
Kortet taget på heden bakom "Pingstoles" Ernst Olsson.
Stående frv: Arne Roos Norrbys, Sven Höglund Prästgården,
Hans Jacobsson Stenstugu, Okänd, Gösta Pettersson Gjerstorp,
Alf Jacobsson Stenstugu.
Knästående: Okänd, Sittande frv: Okänd, Stig Roos Enbjenne, Okänd,
Bengt Roos Enbjenne, Olle Hammarström Enbjenne.